close

 

四聖諦--苦、集、滅、道

*諸佛常法:
月可令熱,日可令冷,佛說四諦,不可令異。《佛遺教經》

*大小乘之根本
小乘:羅漢、緣覺
大乘:菩薩、佛

◎苦諦:

三苦
1.
苦苦(苦上加苦)
2.
樂苦(樂有壞苦)
3.
行苦(不苦不樂受)

八苦
1.
生苦  2.老苦  3.病苦  4.死苦  5.求不得苦  6.愛別離苦 
7.
怨憎會苦8.五陰熾盛苦

*五陰(蘊):色、受、想、行、識

*外事莊彩咸歸壞,內身衰變亦同然,唯有勝法不滅亡,諸有智人應善察。
此老病死皆共嫌,形儀醜惡極可厭,少年容貌暫時住,不久咸悉見枯贏;
假使壽命滿百年,終歸不免無常逼。老病死苦常隨逐,怛與眾生作無利。《佛說無常經》

*若受苦時,當自念言:我往昔無數劫中,棄本從末,流浪諸有,多起冤憎,違害無限。今雖無犯,是我宿殃,惡業果熟,非天非人所能見與,甘心甘受,都無冤訴。《達磨二入四行觀》

arrow
arrow
    全站熱搜

    markyslin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()